076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com
خلاصه:

مشاوره ، مکان یابی و تهیه کروکی - پیشنهاد بهترین زمین - تامین زمین از اراضی ملی و دولتی ، مسکن شهر سازی ، شهرکها و نواحی صنعتی مناطق آزاد و ویژه ، شهرداری ها ، با مالکیت شخصی ، اجاره و رهن بلند مدت

 مشاوره و مکانیابی ما در زمینه تامین زمین


سایر خدمات

                                             
انتخاب زمین  و مساحت آن ارتباط مستقیم با نوع تولید و خدمات و محصول تولیدی و خدمات قابل ارائه دارد ، به طور مثال  :
اگر محصول تولیدی منطقه ای باشد یا و مواداولیه موردنیاز ان متمرکز باشد ، عامل اصلی تعیین زمین در همان محل می گردد.
طرح های کشت و صنعت یا طرح های معدنی مانند واحدهای تولید کننده سیمان نام برد که اولی در زمین های کشاورزی و دومی در حاشیه و نزدیکی معادن جهت تامین مواداولیه قرار می گیرد ، بعلاوه حجم مواداولیه موردنیاز در طول مسیر حمل و نقل مواد به کارخانه نیز از عوامل تعیین کننده محل اجرای طرح می باشد.
مساحت زمین نیز ارتباط مستقیم با سطح اشغال ساختمان و محوطه تولید یا دپوی مواداولیه  و تولید کالا دارد ، معمولاً این مساحت حداقل سه و حداکثر شش برابر سطح اشغال ساختمان سازی و محوطه تولید یا دپوی مواداولیه یا تولید کالا می باشد ، الزام این امر در برآورد میزان واقعی واگذاری اراضی به طرح های تولیدی و خدماتی و جلوگیری از پراکندگی ساخت و ساز و کاهش هزینه های آماده سازی زمین و حصارکشی و محوطه سازی  و از همه مهم تر محافظت و مراقبت از محیط  تولید کالا وخدمات است .
ابعاد زمین نیز باید متناسب با نوع طرح تولیدی و خدماتی انتخاب گردد به عنوان مثال :  در بخش کشاورزی مانند گلخانه ، شیلات مانند پرورش میگو و صنعت ابعاد زمین در نحوه چیدمان ماشین آلات و خط تولید جهت استفاده حداکثر از زمین نقش مستقیم دارد  .
زمین محل اجرا برای سرمایه گذارانی که نسبت به احداث طرح اقدام می نمایند به دو طریق با مالکیت شخصی و مالکیت دولتی ( استجاری یا به شرط تملیک ) تامین می شود.
زمین های دارای شش دانگ یا مشاع به نام اشخاص حقیقی و حقوقی که الزاماً باید صاحبان سهام یا سرمایه باشند را زمین با مالکیت شخصی می گویند ، زمین های مذکور در زمان استفاده از تسهیلات و زمان عقد قرارداد های بانکی مستقیماً در رهن بانک قرر می گیرند.
زمین های دولتی واگذاری جهت ایجاد طرح های صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و خدماتی به صورت استجاری ( به شرط انتقال سند / تمدید / برگشت زمین ) ، به شرط تملیک و .. برای ایجاد و راه اندازی یک پروژه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد .

در مورد زمین های استجاری به شرط اننقال سند شامل اراضی ملی ، شهرکهای صنعتی و کشاورزی ، مسکن و شهرسازی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد  تجاری و اوقاف که پس از بهره براری و اخذ پروانه بهره برداری سند مالکیت به نام آنها صادر می شود عبارتند از :

زمین های به شرط تملیک از شهرداری ها و مسکن و شهرسازی است که پس از پرداخت قیمت زمین و بهره براری و اخذ پروانه به نام انها سند مالکیت صادر می شود.
زمین های واگذاری جهت استفاده از تسهیلات بانکی به صورت مستقیم در رهن بانک ها قرار نگرفته و صاحبان دولتی زمین ا در زمان عقد قرارداد نسبت به قبول و تعهد فرم قائم مقامی بانک به جای متقاضی اقدام و در دفترخانه زیر قرارداد این تعهد را امضاء می کنند. 

خدمات مرتبط