076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com

تامین زمین از شهرداری هاشهرداری ها خواستگاه بسیاری از فعالیت ها در حوزه های مختلف است و در راستای وظایف ذاتی و حاکمیتی خود مسئولیت ارائه طیف گسترده ای از خدمات و تأمین بسیاری از زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شهر را بر عهده دارد، ناگفته پیداست که ترکیب جمعیت شهروندان، فعالیت های گسترده، جایگاه سیاسی ومسئولیت های حاکمیتی، فضایی منحصر به فرد را برای تعریف و سازماندهی انواع پروژه های سرمایه پذیر و مشارکتی فراهم می نماید،
با توجه به انچه گفته شده تامین زمین از شهرداری ها جهت هرگونه فعالیت اقتصادی ، منوط به مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در هر شهرداری و اخذ مجوز سرمایه گذاری در شهرداری مربوطه می باشد.
در صورت لزوم جهت اخذ مشارکت با هریک از شهرداری ها با مشاوران ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 09173606977-09173612574