076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com

درباره ماخط و مشی کیفیت :
شركت صنعت یاران هرمزگان ، در زمينه ارايه خدمات فنی ، مهندسی ، مشاوره ای و سایر خدمات در مراحل قبل از سرمایه گذاری ، اجرا  و بهره برداری در بخش های صنعت ، معدن ، تجارت ، خدمات و کشاورزی فعاليت خود را بر پايه خط مشي مدون در محورهاي زير متمركز نموده است :
افزايش كيفيت و بهرهوري در اجراي پروژه ها
- تلاش در جهت افزايش رضايت مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع
- رسيدگي به شكايت و خواسته هاي مشتريان در جهت افزايش ارايه كيفيت خدمات
- ارتقاي دانش فني خدمات مهندسي و مشاوره و استفاده از نرم افزارها و استانداردهاي نوين متناسب با موضوع فعاليت شركت
- استفاده از مديران و پرسنل متعهد ، متخصص ، توانمند ، كارآمد و تلاش در راستاي ارتقاء سطح علمي و عملي آنها به وسيله انتقال تجربه ، برگزاري دوره هاي آموزشي
- ارتقاء و افزايش رتبه هاي موجود در زمينه خدمات مشاوره
- توسعه استفاده از فناوري اطلاعات و ايجاد و بهره برداري از بانك هاي اطلاعاتي پشتيبان مبتني بر مديريت دانش
- رعايت ضوابط بازرسي و كيفيت و دستورالعمل هاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
- توسعه بازار کاردر كل كشور

زير ساخت ها و بستر فناوري اطلاعات :
اين شركت همواره بر استفاده حداكثري از قابليت ها و توانمندي هاي فناوري اطلاعات جهت مديريت پروژه ها و فعاليت هايش تأكيد دارد. بدين منظور تلاش شده با استخدام نيروهاي متخصص اين حوزه و تهيه جديدترين نرم افزارها و سخت افزارها ، بستر لازم براي تسهيل و توسعه فعاليت ها فراهم گردد.
    در حال حاضر شبكه اختصاصي WLAN در شركت طراحي و پياده سازي شده است. در بخش سرور از  Windows Server 2008 R2 Enterprise و Windows Server 2008 Enterprise و براي پياده سازي سرورهاي مجازي از Microsoft Hyper-V استفاده شده است ، گزینه منتخب شرکت برای بخش ایستگاه های کاری Windows بوده است. ايستگاه هاي كاري شركت شامل لپ تاپ مي باشد كه همگي از سخت افزارهاي مناسب و به روز بهره مي برند

در بخش نرم افزاری از نرم اقزارهای زیر مورد استفاده می شود :
ردیف
بخش
نام نرم افزار
1
اداری
   Microsoft Office -  Microsoft Visio
  Microsoft Publisher
2
 مديريت اسناد و محتواي الكترونيك
  Windows SharePoint Services ( WSS )
Microsoft-office SharePoint Server ( MOSS )
3
 مديريت و ويرايش تصاوير
    Photoshop - Corel Draw
4
مديريت و كنترل پروژه
  Microsoft Project - Primavera
5
 امكانسنجي
Comfar و نرم افزار طراحي شده توسط خود شركت                  
6
مديريت پايگاه  اطلاعات جغرافيايي
 Arcview, ArcGIS - AutoCAD
7
آماری
   SPSS - Minitab
مجوزها و عضويت ها :
مشاور منتخب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی جهت امکان سنجی ، ارزیابی و نظارت بر مصرف تسهیلات
مشاور منتخب بانک صنعت و معدن
مشاور منتخب بانک کشاورزی
مشاور منتخب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی
پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی
پروانه خدمات فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

عضو كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري كشور
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی
عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی صنایع همگن
عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی کشاورزی
گواهینامه OHSAS 18001:2007
گواهینامه HSE-MS
گواهینامه BS EN ISO 9001:2015
گواهینامه  ISO 14001:2015
گواهینامه Strategic Management
افتخارات :
مرکز فنی مهندسی نمونه سال 87
واحد نمونه فنی و مهندسی  سال 83
نخستین کتاب سیمای صنعت و معدن استان هرمزگان
پژوهشگر نمونه حوزه کار و تولید