076-33682489
09173612574
sanatyaran@yahoo.com

برنامه های بخش صنعت در سال 1399به ‌موجب سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر، ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی زیادی در کشور ایجاد شده است، علی‌رغم تلاش‌های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در هدایت سرمایه‌گذاران، در برخی از رشته فعالیت‌ها ظرفیت‌های ایجادشده از نیاز کشور بیشتر است و بعضاً موجب شده تا برخی واحدها در حداکثر ظرفیت فعالیت نکنند. گرچه توسعه صادرات می‌تواند این مشکل را رفع کند، اما نوع محصولات، نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و... مانع عملیاتی شدن این راه حل است. با اشاره ‌به اهمیت صرف بهینه منابع جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت فعالیت‌های اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا که ایجاد ظرفیت جدید در آنها توصیه نمی‌شود، البته سرمایه‌گذاری در این صنایع، صرفاً با هدف صادرات قابل قبول بوده و مورد تأیید است. در این زمینه ۱۳۵۵ محصول با ریسک سرمایه‌گذاری بالا شناسایی شده که از اینجا قابل دانلود است.
سیاست وزارت صنعت ، معدن و تجارت ممنوعیت برای تاسیس این واحدها نیست چرا که به لحاظ قانونی هم امکان پذیر نیست؛ اما تمهیداتی در سال ۱۳۹۹ اتخاذ خواهد شد که سرمایه گذاران به طرف صنایع پیشران و اولویت دار حرکت کنند.
همچنین لیست 51 رشته فعالیت پیشران و دارای اولویت در گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی، غذایی و آشامیدنی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل دریایی، ماشین آلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، وسایل ارتباطی و تجهیزات پزشکی، نساجی و پوشاک و کاغذ و محصولات کاغذی شناسایی شده که اینجا قابل دانلود است.
تلاش وزارت صنعت ، معدن و تجارت این است که سیاست‌های حمایتی خود را به طرف صنایع پیشران به حرکت در بیاورد، رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران براساس شاخص‌هایی مانند سهم در ارزش افزوده، اشتغال، صادرات، تأثیرگذاری بالا در زنجیره تولید و جایگزینی واردات استخراج شده است. البته این دو فهرست برای نظرخواهی بیشتر برای سایر مراکز جهت اظهار نظر ارسال شده است. همچنین در فهرستی، پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 1399 مشخص شد که محور های برنامه به این شرح هستند:
1- محور اول : توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل
2- محوردوم : توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات
3- محور سوم : توسعه معادن و صنایع معدنی
4- محور چهارم : توسعه فناوری و بهبود بهره وری در بخش
5- محور پنجم : مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری
6- محور ششم : بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت
7- محور هفتم : تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری